Hjelp når det trengs

Hjelp når det trengs

Dere har gamle medlemsregistre, kundedatabaser, noen rapporter skulle vært gjort ryddige og oversiktlige, maler skulle vært oppdaterte, dere trenger en ny DM eller flyer, og ikke minst har dere behov for å få laget bilder/kampanjer til sosiale medier men tiden strekker ikke til…..
Da kan det være kjekt å sette jobben vekk til noen andre.
Ta kontakt så ser vi om jeg er rette ressursen for akkurat ditt oppdrag.